Автоматични бариери

Ditec QIK са високотехнологични и надеждни автоматични бариери, тествани за 1,5 милиона цикъла на отваряне и затваряне. Времето за отваряне на 90 градуса е до 2 секунди.
Предлагат се в 3 варианта: с 230 V AC мотор за дължина до 3,5 метра, както и два 24V DC мотора за дължини съответно от 5,8 и 7,6 метра. 24V моделите разполагат с енкодер, който позволява контрол на скоростта. Всички модели Ditec QIK са в съответствие с европейските норми и директиви.
Ditec QIK могат да бъдат управлявани по следните начини: с дистанционно управление, традиционен ключ, клавиатура с кодово набиране или посредством магнитни детектори. Детекторът позволява бариерата да бъде автоматично задействана, когато превозното средство бъде засечено от него, като по този начин се гарантира постоянен поток от превозни средства и избягване на нежелани опашки.
Също така, автоматичните бариери QIK могат безпроблемно да бъдат свързани с налични LAN системи, което напълно решава проблемът с контрол на достъпите.
Entrematic_barriers_DitecQik7
Entrematic_barriers_DitecQik8
Entrematic_barriers_DitecQik2
Entrematic_barriers_DitecQik3
Entrematic_barriers_DitecQik4
Entrematic_barriers_DitecQik5