Бързи PVC врати

Бързите PVC врати са подходящи за индустриални и складови помещения с интензивен трафик, като предпазват помещенията от прах, въздух и замърсявания. Джи Ти Систем“ ООД предлага  вида бързи врати – нагъващи и навиващи се, в зависимост от размера и височината на вратата.
burzi-pvc-vrati-2
burzi-pvc-vrati-3
burzi-pvc-vrati-4
burzi-pvc-vrati-5
burzi-pvc-vrati-6
burzi-pvc-vrati-5
burzi-pvc-vrati-7
burzi-pvc-vrati-8
burzi-pvc-vrati-10
burzi-pvc-vrati-11