Автоматични гаражни врати

Автоматичните гаражните врати на Ditec прелагат високо ниво на надежност и сигурност, отговарящи на водещите европейски стандарти за качество и безопастност в бранша.
Ditec TOP

за секционни и тип „летящо крило“ врати

Ditec BOX

за врати тип „летящо крило“